1С-СЕД - Отримання ЕЦП
Важливо знати  
Отримання ЕЦП
Отримання ЕЦП

 

З січня 2004 року набрав чинності прийнятий Верховною Радою України Закон «Про електронний цифровий підпис», в якому чітко визначені поняття, сфери застосування і юридична сила електронного цифрового підпису.

Електронний підпис - це дані в електронній формі, які приєднуються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані, і призначені для ідентифікації підписувача.

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) - вид електронного підпису, отриманий в результаті криптографічного перетворення набору електронних даних, який приєднується до цього набору або логічно з ним поєднується, і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа й перевіряється за допомогою відкритого ключа. Електронний цифровий підпис може використовуватися юридичними і фізичними особами як аналог власноручного підпису для надання електронному документу юридичної сили. Юридична сила електронного документа, підписаного ЕЦП, еквівалентна юридичній силі документа на паперовому носії, підписаного власноручним підписом правомочної особи і скріпленого печаткою. ЕЦП володіє всіма основними властивостями власноручного підпису: 

 

  • засвідчує те, що отриманий документ надійшов від особи, яка підписала його;
  • гарантує цілісність і захист від спотворення/виправлення підписаного документа;
  • не дає можливості особі, яка підписала документ, відмовитися від зобов'язань, що виникли в результаті підписання цього електронного документа.

 

Безпека використання ЕЦП забезпечується тим, що засоби, які використовуються для роботи з ЕЦП, проходять експертизу в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації.

Отримати ЕЦП можна в будь-якому авторизованому центрі сертифікації ключів (АЦСК) - програма 1С:Звіт працює з ЕЦП всіх основних АЦСК, в тому числі і з безкоштовними ЕЦП від ДФС