Реєстрація ТТН

Top  Previous  Next

Механізм реєстрації ТТН

 

1. Посадова особа підприємства-виробника або реалізатора спирту/алкогольних напоїв за допомогою програмного продукту створює ТТН, підписує ЕЦП:

перший - ЕЦП бухгалтера або особи, відповідальної за облік відвантажених матеріальних цінностей;
другим - ЕЦП керівника або особи, на яку покладено відповідні обов'язки;
третій - ЕЦП печатки (за наявності).

 Далі направляє ТТН в ДФС на адресу «Єдиного вікна подання електронної звітності».

 

2. Після надходження ТТН до ДФС здійснюється перевірка ЕЦП та формату електронного документа на відповідність затвердженому стандарту, також здійснюється перевірка повноти та достовірності заповнення показників ТТН відповідно до алгоритмів контролів, затверджених ДФС.

 

3. У разі не проходження контролів, суб'єкт господарювання отримує негативну квитанцію №1.

 

4. Якщо контролі пройдені, суб'єкт господарювання отримує позитивну квитанцію №1.
  Посадова особа підприємства інформує представника контролюючого органу на акцизному складі (далі - Постовий) з квитанцією №1.

 

5. Постовий перевіряє накладну в Реєстрі ТТН на відповідність вимогам чинного законодавства, супровідним документам, фактичному відвантаженню продукції, звіряє номери транспортного засобу, звіряє сплату податків і зборів та ін.
  Далі Постовий здійснює підтвердження або відхилення ТТН.

 

6. У разі не проходження контролів у Постового суб'єкт господарювання отримує негативну квитанцію №2, підписану ЕЦП Постового.

 

7. Якщо Постовим не виявлено розбіжностей даних ТТН і фактичних показників, він накладає на ТТН свою ЕЦП Постового, і документ реєструється в Реєстрі ТТН.
  Далі на ТТН накладається ЕЦП ДФС, і документ надсилається суб'єкту господарювання.

 

8. Суб'єкт господарювання отримує ТТН, яка стає доступна для друку. Документ друкується в 4 екземплярах.