Підписання ЕЦП та відправлення ТТН електронним каналом зв'язку

Top  Previous  Next

Вихідні документи відправляються контрагентам електронним каналом зв'язку. Для відправки документ повинен бути заповненим, перевіреним та збереженим.

Існує декілька способів відправки ТТН контрагентам: з вікна відкритого документа (даний спосіб дозволяє відправити лише один документ) або з реєстра (даний спосіб дозволяє відправляти як один документ, так и групу документів одночасно).

Для відправки з відкритого вікна документа оберіть один із варіантів:

на панелі інструментів натисніть кнопку Відправити - ;
виберіть команду Файл/Відправити.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Для відправки з реєстру виберіть одну або декілька ТТН  та оберіть один із варіантів:

на панелі інструментів натисніть кнопку Відправити - ;
виберіть команду Файл/Відправити;
у контекстному меню оберіть команду Відправити.

 

Оберіть потрібного адресата з доступних: ДФС або контрагент.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

На виконання команди розпочнеться підписання документу ЕЦП та одразу відправка документу адресату. По закінченню процедури, система виведе протокол відправки документів.

Також зверніть увагу:

Після підписання документів комплектом електронних цифрових підписів, у відповідних місцях бланку документів встановлюється позначка "ЕЦП", що свідчить про накладений підпис/печатку. Якщо в Картці підприємства налаштовані зразки підписів директора/бухгалтера та печатки підприємства, то після підписання документу у відповідних місцях бланку відображаються завантажені у програму сканкопії зразків для більшої наочності.
Контрагент, що отримав документ, також бачить зображення підпису та печатки установи.

Для того, щоб документ роздруковувався разом із зображеннями підпису та печатки, необхідно встановити позначку в полі "Накладати графічні зображення підписів та печатки під час друку" в Параметрах системи.

Для документів реалізовано функцію мультишифрування, яка полягає в шифруванні документа всіма наявними сертифікатами контрагента одночасно (сертифікати з типом "директор", "бухгалтер", "співробітник", "печатка установи"). Таким чином, при отриманні документу, контрагент може розшифрувати його будь-яким з цих сертифікатів.
Якщо відправляється документ новому контрагенту, який відсутній в адресній книзі та/або в довіднику "Контрагенти", система пропонує створити їх записи.
Аналогічно при отриманні документа від нового контрагента, автоматично створюється запис в адресній книзі та картка в довіднику "Контрагенти".
Після отримання контрагентом документів надійде повідомлення про доставку.