Функції конструктора шаблону

Top  Previous  Next

В цьому розділі:

Як змінити орієнтацію сторінки

Завантаження готового шаблону

Налаштування комплекту підписів

Функції та доступні операції у редакторі шаблону схожі з аналогічними у інших текстових редакторах (MS Word, WordPad, тощо) і не описані в цьому розділі довідки.

У шаблоні можливо:

змінити форматування тексту;
вставити марковані та нумеровані списки, колонки;
використовувати стилі;
додати зображення та змінити його розміри;
додати фрейм;
вставити гіперпосилання;
вставити розриви тексту та сторінок;
додати колонтитули та нумерацію сторінок.

Як змінити орієнтацію сторінки

Для зміни орієнтації сторінки в меню Файл оберіть опцію Параметри сторінки.. Відкриється окреме вікно, в якому оберіть потрібну орієнтацію сторінки.

Натисніть на рисунок, щоб збільшити

Наверх

Завантаження готового шаблону

Реалізована можливість завантажувати в конструктор шаблонів вже готовий шаблон із багатьох форматів, створених в зовнішніх текстових редакторах.

Для завантаження готового шаблону в меню Вставити оберіть опцію Файл... Відкриється окреме вікно, в якому вкажіть шлях до розташування шаблону та оберіть потрібний файл.

Натисніть на рисунок, щоб збільшити

Вміст готового шаблону завантажиться в редактор.

Зверніть увагу! Динамічні таблиці не завантажуються, їх потрібно буде створити в редакторі шаблонів.

Наверх

Налаштування комплекту підписів

У конструкторі шаблону документу доступна функція Налаштування комплекту підписів для створеного шаблону документу.

Виконується за допомогою команди Файл > Налаштування комплекту підписів.

Відкриється модальне вікно Підписи. За допомогою кнопок зі стрілками сформуйте бажаний комплект підписів для даного документу у вкладці Обрані.

Опція Зберігати відповідність полів призначена для встановлення послідовності накладання підписів та правильного відображення зображень підписів у документі.

Якщо опція встановлена, виконується прив'язка зображення підпису до відповідного поля шаблона. Назва поля шаблона відповідає порядковому номеру підписа у вікні налаштування комплекту підписів.

Так, у прикладі на рисунку підпис Бухгалтер буде прив'язаний до поля Перший підпис, підпис Печатка - до поля Печатка установи (відповідна).

Натисніть на рисунок, щоб збільшити

Якщо опція не встановлена, прив'язка зображень підписів відбувається відповідно до порядку розташування полів підписів у шаблоні. Так, перший підпис комплекту прив'язується до першого поля підпису у шаблоні, другий - до другого тощо.

Порядок полів у шаблоні визначається зліва направо та згори донизу.

Наверх