Вступ

Top  Previous  Next

У цьому документі описані функціональні можливості та робота у програмному комплексі "1С:Звіт" (далі - ПК 1С:Звіт). Також розглянуті основні робочі процедури у програмі та найбільш поширені завдання.

Довідка викликається:

- клавішею F1 із більшості модулів програми;

- із меню Довідка програми.