Таблиця 5 "Трудові відносини застрахованих осіб"

Top  Previous  Next

Таблиця 5 призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб.

 

Таблиця 5 подається страхувальником, якщо протягом звітного періоду:

було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) із застрахованою особою;
було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;
особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;
особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
особі надано відпустку по вагітності і пологах.

Якщо у pеєстрі співробітників (довідник Співробітники) заповнені дата прийняття на роботу та дата звільнення з роботи, то Таблиця 5 сформується АВТОМАТИЧНО на підставі внесених у картку Фізичної особи даних.

У Таблиці 5 будуть створені рядки з записами прийнятих та звільнених працівників, та тих, у яких змінились ці дані. У колонки День початку та День припинення Таблиці 5 будуть перенесені дані із карток Фізичних осіб (відповідно - день, в який працівник прийнятий на роботу, та день звільнення з роботи).

Натисніть на рисунок, щоб збільшити

1. У цей звіт можна додавати записи за допомогою кнопки на панелі інструментів або комбінацією клавіш Ctrl+I. Це можуть бути, наприклад, працівники, яким надано відпустки по догляду за дитиною чи пологах.

Записи в таблицю 5 можуть бути додані лише із довідника Співробітники.

2. У полі Категорія підключений довідник Категорії застрахованої особи, із якого потрібно обрати відповідну категорію. Також категорію можна вносити вручну із клавіатури.

3. У полі Підстава припинення труд.відносин підключений довідник Причини звільнення. Із довідника обирається стаття КЗпПУ, на підставі якої працівник звільнений з посади.

 

У випадку, якщо дані у картці Фізична особа не актуальні, їх можна відредагувати безпосередньо із таблиці. Якщо співробітник новий, і він відсутній у довіднику, існує можливість спочатку додати його в довідник, а потім перенести в таблицю.

 

 

Для редагування неактуальних даних співробітника потрібно:

натиснути на кнопку ;
у відкритому довіднику Співробітники знайти та виділити потрібний запис;
кнопкою відкрити картку Фізична особа;
в картці виправити помилкові дані чи неточності, зберегти внесені зміни та закрити картку Фізична особа;
далі цей виправлений запис кнопкою Вибрати додається в новий рядок Таблиці 5.

 

Для додавання нового співробітника у довідник Співробітники потрібно:

натиснути на кнопку на панелі інструментів відкритої таблиці 5;
у відкритому довіднику Співробітники кнопкою додати запис нового співробітника;
внести та зберегти дані нового працівника. Після закриття заповненої картки у реєстрі співробітників буде створений запис щойно доданої особи;
для внесення такого працівника у Таблицю 5 потрібно натиснути на кнопку Вибрати у довіднику Співробітники.

 

Після формування таблиці потрібно оновити поля (команда Правка/Оновити поля або F5), перевірити звіт (команда Правка/Перевірити документ або F4) та зберегти (Ctrl+S).