Редагування документу

Top  Previous  Next

Редагування документа доступне для невідправлених документів.

Документ відкривається на редагування одним зі способів:

подвійне натискання мишею на рядку документа в реєстрі;
кнопка Редагувати на панелі інструментів;
пункт головного меню Редагувати >Редагувати;
пункт контекстного меню Редагувати;
комбінація клавіш Ctrl+О.