Журнал подій

Top  Previous  Next

Журнал подій призначений для збереження історії подій в системі з метою контролю дій користувачів.

Вкладка Журнал подій містить два розділи: Параметри та Журнал. Для того, щоб перейти до розділу, натисніть лівою кнопкою миші на його назві у лівій частині вікна.

 

Параметри

Закладка Параметри розділена на дві частини: ліворуч міститься перелік дій, які будуть відстежуватись і вестись в журналі, праворуч - перелік дій, що в журналі подій відображатись не будуть.

1. Для налаштування списку дій, що вестимуться у журналі, використовуйте кнопки зі стрілками.

Натисніть на картинку, щоб збільшити її

2. У полі Кількість днів збереження журнала вкажіть кількість днів, протягом яких журнал буде накопичувати та зберігати історію здійснених в системі операцій.

По закінченню вказаного періоду журнал очищується, відлік подій починається спочатку.

 

Для збереження внесених даних, натисніть кнопку Зберегти.
Для відміни внесених даних натисніть Відмінити.

Журнал

На закладці Журнал відображається вміст журналу подій.

Натисніть на картинку, щоб збільшити її

По замовчуванню у Журналі відображено події у вигляді списку. Події  відображено у хронологічному порядку - на початку списку розташовані події, що відбулись першими. Для кожної події у окремих стовбцях зберігаються наступні дані:

Подія - назва події;
Логін - логін під яким користувач був зареєстрований у системі;
ПІБ - прізвище, ім'я та по батькові користувача;
Посада - посада користувача;
Установа - установа, з якою пов'язана подія;
Дата - дата, на яку відбулась подія;
Час - час події;
Опис - опис події.

Для того, щоб відсортувати записи у списку, натисніть лівою кнопкою миші на назві колонки. Записи буде відсортовано у алфавітному порядку (для текстових значень) або за зростаням чи зменшенням (для числових даних).

За допомогою кнопок панелі інструментів можна виконати операції:

Роздрукувати дані Журналу.

Зберегти дані Журналу у вигляді файлу Word.

Зберегти дані Журналу у вигляді файлу Excel.

Встановити фільтр для перегляду даних. Якщо фільтр встановлено, кнопка змінює вигляд на . Щоб відмінити фільтр, натисніть кнопку ще раз.

Оновити дані Журналу.

Якщо при відкритті закладки не відображається жодного запису, натисніть на цю кнопку.

 

Можна налаштувати перегляд Журналу у розрізі певних даних, наприклад, згрупувати події за установами, або за датами чи посадою користувача.

Для цього встановіть курсор миші на заголовку колонки, по даним якої необхідно згрупувати події. Натисніть та утримуйте ліву кнопку миші, перетягніть заголовок колонки на область, що містить напис "Перетягніть заголовок стовпця сюди, щоб згрупувати".

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Відображення даних розділу Журнал набуде вигляду (на прикладі групування по Даті):

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Щоб переглянути дані для певної дати, натисніть на позначку "+". Відкриється список подій, що відбулися на обрану дату. Групування даних по іншим параметрам виконується аналогічно.

Таким чином можливо побудувати ієрархічний список перегляду даних, тобто, згрупувати дані за декількома параметрами.

Для того, щоб видалити гілки ієрархічного списку, або повернутися до відображення даних загальним списком, перетягніть назву колонки, за якою згруповано дані, до таблиці подій.

Налаштування відображення даних, виконані користувачем у Журналі, зберігаються. При наступному запуску програми дані у Журналі буде відображено у тому ж вигляді, який був налаштований на момент завершення роботи програми.