Звітність

Top  Previous  Next

Адміністрування > Параметри системи > Звітність

Даний розділ Параметрів системи дозволяє налаштувати основні властивості звітних документів.

Друкувати контрольну суму в бланках Держказначейства
Наявність галочки в цьому полі визначає, чи будуть видимими на екрані та друкуватися у паперових формах казначейських звітів код ЄДРПОУ та контрольна сума.
За замовчанням, позначка у цьому полі відсутня, тобто у звітах контрольну суму та код ЄДРПОУ не видно на екрані та вона не друкується у паперовій формі.
Встановіть галочку у цьому полі, щоб контрольна сума та код ЄДРПОУ були видимі на екрані та надрукувались у паперовій формі.
Відображати скорочену назву валюти (прописом)
Наявність галочки в цьому полі вказує на те, що в документах, при заповнені полів "Сума прописом", буде відображатись скорочена назва валюти, наприклад: "грн.", "коп.". При відсутності галочки, буде відображатись повна назва, наприклад: "гривень", "копійок".
Відображати нестворені додатки в пачці
Наявність галочки в цьому полі вказує на те, що в пакетах звітних документах відображаються нестворені додатки до основного документу.
Кількість записів на сторінці для відображення в Реєстрі податкових накладних
Дозволяє задавати кількість записів, що будуть відображатись на сторінці Реєстру отриманих та виданих податкових накладних.
Вкажіть потрібну кількість записів у полі «Кількість записів на сторінці для відображення в Реєстрі податкових накладних».
В реєстрі податкових накладних відобразиться задана кількість записів на сторінці.
Відправляти звітність до державних органів використовуючи:
Пряме з'єднання
Встановлена галочка в даному полі означає, що звіти в контролюючі органи відправлятимуться за прямим з'єднанням.
Електронну пошту
Встановлена галочка в даному полі означає, що звіти в контролюючі органи відправлятимуться електронною поштою. У одному листі відправляється декілька звітів. Якщо обєм вкладення перевищує 1 Мб, вміст автоматично розбивається на декілька пакетів, для кожного з яких формується окремий електронний лист.

Якщо встановлено обидві галочки, то при відправці звітів до контролюючих органів спочатку виконується відправка за прямим з'єднанням. Якщо пряме з'єднання недоступне, то виконується відправка електронною поштою.

Для збереження внесених змін натисніть Зберегти та вийти.

По натисканню кнопки Застосувати відбувається збереження змін у налаштуваннях параметрів системи, вікно Параметри системи залишається відкритим. Якщо зміни не вносилися - кнопка Застосувати неактивна.

Для того, щоб закрити вікно Параметрів системи без збереження змін, натисніть Відмінити.